WikiLeaks främjar öppenhet och yttrandefrihet i samhället.